Portfolio


Het opzet van de website is recent gewijzigd naar een thematische invulling. Een thematische invulling die regelmatig zal wijzigen om de terugkerende kijker een meer diverse kijk te geven op mijn werk. Het concept  van een museum of een tentoonstellingsruimte waar het aanbod ook regelmatig opgefrist en geüpdatet wordt. 

Ik hoop dat de andere aanpak jullie bevalt. 

The structure of the website was recently changed to a thematic interpretation. A thematic interpretation that will change regularly to give the returning viewer a more diverse view of my work. The concept of a museum or exhibition space where the content is also regularly refreshed and updated. 

I hope you like the different approach. Theme of the month:

Leo(ntine) at the riversideclick to enlarge.


Feel free to leave a message on the Contact page