PORTFOLIO


Step into my project

Art nude Openlucht

Deze zomer wil ik me toeleggen op het maken van art nude opnames in openlucht. De natuur, de vrijheid, ongestoord, expressie kunnen uiten, één zijn met de elementen en het relief,.....
Maar dat kan ik als fotograaf niet alleen, hiervoor het ik de medewerking nodig van enthousiaste modellen. Het moeten geen professionele modellen zijn, je moet niet de ideale maten hebben, je bent nooit te groot of te klein. Je bent wie je bent. zin om iets samen te creëren is het belangrijkste, zin om iets creatief te doen met je lichaam, zin om je expressief uit te leven in de vrije natuur. 
Spreekt het je aan? 

Vul dan onderstaande formulier in, aub. 

Dank bij voorbaat om het te overwegen. 

Art Nude Outdoor

This summer I want to focus on making art nude shots in the open air. Nature, freedom, undisturbed, being able to express yourself, being one with the elements and the relief, .....

But as a photographer I cannot realise this on my own, for this I need the cooperation of enthusiastic  models. They don't have to be professional models, they don't need to have to be ideal sizes, you're never too tall or too small. You are who you are. sense to create something together is the most important thing, sense to do something creatively with your body, sense to express yourself freely in nature.

Does it appeal to you?

Please complete the form below,

Thanks in advance for considering it.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Lees zeker even het volgende: 

  • de foto's zijn in principe niet bedoeld om te worden gepubliceerd op social media. Mijn bedoeling is ze te gebruiken voor een tentoonstelling en/of een boek. Al kan het natuurlijk zijn dat een foto op Facebook of Instagram gebruikt wordt, maar dan gelden natuurlijk sowieso hun regels wat naaktheid betreft. Dit kan ook alleen met wederzijdse toestemming van fotograaf en model. 
  • onherkenbaar of incognito poseren kan natuurlijk als je angst hebt voor reacties uit je omgeving. Anonimiteit is steeds bespreekbaar evenals bedekt naakt.
  • na een fotoshoot maken model en fotograaf samen de selectie van de beelden en kan je ook aangeven welke foto's moeten verwijderd worden.

 

Please consider the following:

  • the photos are not intended to be published on social media. My intention is to use them for an exhibition and / or a book. Although it may of course be that a photo is used on Facebook or Instagram, but then of course their rules apply to nudity anyway. This is also only possible with mutual permission from the photographer and model.
  • You can of course pose unrecognizable or incognito if you fear reactions from your environment. Anonymity is always negotiable as well as covered nude.
  • after a photo shoot, the model and photographer make the selection of the images together and you can also indicate which photos should be deleted.